ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης (ΑΜΘ)

Δρ. Πολυξένη Αδάμ-Βελένη, Διευθύντρια ΑΜΘΔιεύθυνση:
Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης
Μ. Ανδρόνικου 6
546 21 Θεσσαλονίκη

Τηλ. +30 2310830538
Fax +30 2310861306
E-mail: info.amth@culture.gr
Ινστιτούτο Πληροφορικής - ITE

Καθηγητής Κωνσταντίνος Στεφανίδης, Διευθυντής ΙΠ-ΙΤΕΔιεύθυνση:
Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)
Ινστιτούτο Πληροφορικής
N. Πλαστήρα 100
700 13 Ηράκλειο, Κρήτη

Tηλ. +30 2810391600
Fax +30 2810391601
Email: ics@ics.forth.gr