ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ


Οδηγίες πρόσβασης

Μ. Ανδρόνικου 6, 546 21
Θεσσαλονίκη
Τηλ 2310 830538
Fax 2310 861306
e-mail: info.amth@culture.gr

Στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης μπορεί κανείς να φτάσει με τα λεωφορεία 7,10,11, 12, 31,39,58 και με την πολιτιστική γραμμή 50


Κάτοψη χώρου
Κάτοψη χώρου - εδώ