ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ


Χαιρετισμός Διεθυντή ΙΠ-ΙΤΕ

Αγαπητοί επισκέπτες,

«Μακεδονία: από τις ψηφίδες στα pixels» είναι μια μοναδική, πρωτότυπη έκθεση διαδραστικών συστημάτων με εκθέματα από την αρχαία Μακεδονία, που αναπτύχθηκαν από το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΠ-ΙΤΕ) σε συνεργασία με το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης.

Αυτά τα διαδραστικά συστήματα αποτελούν διεθνώς πρωτοποριακές εφαρμογές των ερευνητικών αποτελεσμάτων του Προγράμματος Διάχυτης Νοημοσύνης του ΙΠ-ΙΤΕ.

H Διάχυτη Νοημοσύνη (Ambient Intelligence – AmI) είναι μια εξέλιξη των Τεχνολογιών της Κοινωνίας της Πληροφορίας που ανταποκρίνεται στην ολοένα αυξανόμενη ζήτηση για συνεχή και απανταχού διαθέσιμη πρόσβαση σε πληροφορίες και ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Αναπτύσσουμε ευφυή περιβάλλοντα, τα οποία είναι ικανά να προσαρμόζονται στις ανάγκες και τις απαιτήσεις του ανθρώπου για την αποτελεσματική εξυπηρέτηση του. Δοκιμάζουμε νέες τεχνολογίες και εφαρμογές, και μελετούμε τις πιθανές επιπτώσεις τους, τόσο στο άτομο, όσο και στην κοινωνία στο σύνολό της. Στον τομέα του πολιτισμού, σε χώρους όπως εκθέσεις και μουσεία, προσφέρουμε σήμερα στους χρήστες μια νέα αλληλεπιδραστική εμπειρία που συνδυάζει την πληροφόρηση και τη μάθηση με το παιχνίδι, και μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά στη διάδοση της γνώσης για την Ελληνική σκέψη, τέχνη και ιστορία.

Το ΙΠ-ΙΤΕ έχει μια μακρά παράδοση προσφοράς στον τομέα του πολιτισμού, μέσω της ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων διαχείρισης και τεκμηρίωσης μουσειακών αντικειμένων που χρησιμοποιούνται σε πολλά μουσεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, της κατασκευής αλληλεπιδραστικών και ρομποτικών οδηγών σε μουσεία και εκθέσεις, της δημιουργίας μοντέλων πολιτισμικών δεδομένων και της συνεισφοράς σε διεθνή πρότυπα στον τομέα της πολιτισμικής τεκμηρίωσης.

Από την ίδρυση του το 1983, το ΙΠ-ΙΤΕ συμβάλλει στην ανάπτυξη μιας Κοινωνίας της Πληροφορίας αποδεκτής από όλους τους πολίτες, αναπτύσσοντας νέες τεχνολογίες και εφαρμογές που εξυπηρετούν τον άνθρωπο στην καθημερινή του ζωή, και καθιστούν τα υπολογιστικά συστήματα φιλικά εργαλεία που ενσωματώνονται σταδιακά στο περιβάλλον. Οι τεχνολογίες που αναπτύσσονται από το ΙΠ-ΙΤΕ βρίσκουν εφαρμογή σε πολλούς τομείς, όπως η υγεία, η εκπαίδευση, η εργασία, η ψυχαγωγία, καθώς και η κοινωνικο-οικονομική ενσωμάτωση ανθρώπων με αναπηρία και ηλικιωμένων.


Καθηγητής Κωνσταντίνος Στεφανίδης
Διευθυντής Ινστιτούτου Πληροφορικής - ΙΤΕ